3

Shop thời trang, bán hàng

Lĩnh vực: Bán hàng, thời trang, quần áo, dày dép, túi xách, phụ kiện…
Phí thiết kế: 2,800,000 vnđ

3

Công ty khởi nghiệp startup

Lĩnh vực: Công ty khởi nghiệp (startup), doanh nghiệp, tài chính,…
Phí thiết kế: 2,000,000 vnđ

3

Shop bán thực phẩm tươi

Lĩnh vực: bán hoa quả, thực phẩm, hải sản, các đồ tươi sống…
Phí thiết kế: 3,000,000 vnđ

3

Shop bán hoa quả tươi

Lĩnh vực: bán hoa quả, thực phẩm, hải sản, các đồ tươi sống…
Phí thiết kế: 3,000,000 vnđ

4

Công ty vận chuyển

Lĩnh vực: vận chuyển, logisitics, xây dựng, doanh nghiệp…
Phí thiết kế: 3,000,000 vnđ

3

Khu công nghiệp

Lĩnh vực: vận chuyển, logisitics, xây dựng, doanh nghiệp…
Phí thiết kế: 3,000,000 vnđ

3

Công ty logistics

Lĩnh vực: vận chuyển, logisitics, xây dựng, doanh nghiệp…
Phí thiết kế: 3,000,000 vnđ

3

Mẫu doanh nghiệp 05

Lĩnh vực: Giới thiệu công ty, sản phẩm, dịch vụ,…
Phí thiết kế: 2,000,000 vnđ

3

Mẫu doanh nghiệp 04

Lĩnh vực: Giới thiệu công ty, sản phẩm, dịch vụ,…
Phí thiết kế: 2,000,000 vnđ

3

Mẫu doanh nghiệp 03

Lĩnh vực: Giới thiệu công ty, sản phẩm, dịch vụ,…
Phí thiết kế: 2,000,000 vnđ